måndag 1 augusti 2011

Luke Howard - fader till cirrus-, cumulus- och stratusmolnen

Luke Howard
Ja, eller i alla fall är han upphovsmannen bakom de namn vi idag använder för de olika molntyperna. Luke Howard var en brittisk kemist, apotekare och amatörmeteorolog som levde mellan 1772 och 1864. Han studerade vädret i Londonområdet detaljerat  under ca 40 år och de anteckningar han producerade i samband med detta blev sedan grunden för den moderna vetenskapliga meteorologin. Han har därför ibland kallats för meteorologins fader. Det han dock kanske mest är känd för är namnsättningen av molnen, en namnsättning som används än idag.

Han valde att använda samma namnsättning princip (nomenklatur) som Linné, det vill säga ett system där det latinska språket användes och där man grupperade de olika huvudtyperna efter familjer. Howards system har visserligen vidareutvecklats men principen och han namn på molnen finns kvar. Det är till exempel han som gav  cirrus-, cumulus- och stratusmolnen dess namn. Här är ett exempel som visar likheterna med Linnés namnsättning: A1 Cirrus Floccus. A1 är familjen, i det här fallet höga moln. Cirrus är släktet, i det här fallet tunna och högt belägna moln som ser ut som trådar eller fågelfjädrar. Floccus är arten, i det här fallet moln som liknar tofsar. Enligt samma princip är alla molntyper namnsatta.

Cirrus Floccus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar