torsdag 10 januari 2013

Terra Nullius - om Australiens förtryckta ursprungsbefolkning

Terra Nullius handlar om Australiens ursprungsbefolkning och hur dessa har behandlats av kolonisatörerna. Och författaren Sven Lindqvist har utformat boken som en form av resereportage där han färdas med bil genom stora delar av västra Australien och besöker platser som har kopplingar till kolonialismen och dess förhållande till ursprungsbefolkningen.

Det är en skrämmande historia som Lindqvist berättar. Barn som skiljs från sina föräldrar. Lagar som gör skillnad på hudfärg. Människor som utnyttjas som slavar. Ett korrupt och rasistiskt polisväsende. När man läser boken så drar man direkt paralleller med nazismen, även om nazismen under andra världskriget nog får anses vara på en större och än hemskare skala. Det som är extra skrämmande i fallet med Australien är att denna rasism har haft en relativt stor utbredning så nära inpå i tiden. Fortfarande in på 2000-talet så behandlas ursprungsbefolkningen i vissa fall annorlunda än dem som härstammar från kolonisatörerna.

Begreppet Terra Nullius betyder för övrigt "land som inte tillhör någon" och är en term som kolonialmakterna använde för att legitimera expansion. Termen finns inom internationell lag och används där om land som inte tillhör någon självständig stat. Land som betecknas Terra Nullius har andra stater rätt att erövra. Problemet är bara att dessa landområden oftast redan bebos av en ursprungsbefolkning, en ursprungsbefolkning som inte administrerar sitt land enligt det koncept som vi kallar för stat och som vi i väst alltså därför kallar Terra Nullius. Och som vi därför anses oss ha rätten att erövra. Vilket ju givetvis är helt fel!

Det här är en intressant bok om ett problem som de flesta nog vet ganska lite om. Dock har jag tre invändningar mot boken. För det första blir den efter ett tag lite tjatig då författaren radar upp exempel efter exempel på hur illa ursprungsbefolkningen blivit behandlad, exempel som liknar varandra och inte tillför något. Som läsare har man redan efter ett par sidor förstått problematiken. För det andra så får man bara den ena sidan av historien. Det hade varit intressant att höra förtryckarnas, dvs kolonisatörernas, version också. Även om det är självklart vem som är boven i dramat så hade det ändå varit på sin plats att låta bovarna få tala. Och för det tredje ägnas alltför lite av boken åt frågeställningarna varför detta har kunnat ske och hur man ska se till att detta inte händer igen. Lindqvist har gjort det lite väl lätt för sig tycker jag då han hoppat över dessa två frågor. Det han har gjort är egentligen bara att sammanställa ett antal olika episoder i Australiens historia utan att föra ett djupare resonemang kring dessa. Men med det sagt så är det ändå en bok jag rekommenderar då den på ett lättfattligt sätt beskriver en viktig och hemsk del av Australien, och världens, historia.........


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar