söndag 23 oktober 2011

Ikon av Frederick Forsyth

Frederick Forsyth bok "Ikon" är en högklassisk spionthriller. Att skriva en spionthriller är att gå balansgång mellan att skriva alltför våldsamt och "B-igt" och att skriva alltför realistiskt och torrt. Forsyth klarar av denna balansakt mycket bra i den här boken. Som med så många av hans böcker är de fiktiva men utspelar sig i en dokumentär miljö, böckerna blir på så sätt en form av alternativ verklighet. Om bara vissa, inte alltför otroliga, händelser inträffade skulle historiens händelseförlopp ändrats radikalt. Detta gör hans böcker till riktiga sidvändare då det är lätt att bli engagerad i handlingen, för handlingen är ju nästan samma sak som verkligheten, bara med vissa små justeringar!

Att berätta vad "Ikon" handlar om låter sig knappast göras utan att avslöja alltför mycket. Men den utspelar sig i Ryssland där onda krafter hotar att störta landet i fördärvet. Brittiska spioner upptäcker dock vad som är i görningen och utarbetar en snillrik och fantastisk plan för att förhindra detta... Boken rekommenderas!..... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar