söndag 11 september 2011

Islam - Den raka vägen?

Boken "Islam: Den raka vägen" av John L. Esposito ger en bra introduktion till Islam. Espitoso går här igenom islams historia och dess situation i världen idag. Vi får också lära oss om Koran och hur integrerad del av det muslimska samhället som islam är. Mycket av boken ägnas åt att beskriva den "tolkningskamp" som funnits och finns inom den muslimska världen, det vill säga hur strikt Koranen ska tolkas och hur pass sammanflätad religionen ska vara med politiken och rättsväsendet.

Att skriva om religion på ett objektivt och sakligt sätt är svårt men jag tycker Espitoso har lyckats bra. Hans egen inställning till religion och Islam lyser inte igenom utan man får en saklig redogörelse för Islam. Ska man kritisera något så är det bokens "torrhet", det är en klassisk bok a la studentlitteratur, det vill säga så långt från bilder man kan komma. Jag läste dock den svenska utgåvan, kanske att den engelska är lite mer inspirerande?...... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar