onsdag 7 september 2011

Bra men alltför okritisk introduktion till kristendomen av Alister E McGrath

Boken "Christianity: An Introduction" av Alister E McGrath ger en bra sammanfattning av kristendomen. McGrath beskriver kristendomen ur olika vinklar är ett bra och pedagogiskt upplägg, det blir så att säga en form av repetition utan att för den skulle kännas tjatigt. Innehållet omfattar bland annat en redogörelser för innehållet i de heliga texterna, en beskrivning av kristendomens historia, kristendomens roll i dagens samhälle samt en beskrivning av de högtider och ritualer som ingår i den kristna livsstilen. Boken är för det mesta välskriven och lätt att följa, dock svävar McGrath ut ibland med många hänvisningar till heliga texter. Detta är säkert bra för den som redan är insatt i kristendomen och dess texter men eftersom denna bok riktar sig till nybörjare så känns detta som lite överkurs.

Dock måste jag säga att jag finner boken vinklad och okritisk. McGrath gör ingen hemlighet av att han själv är kristen, och givetvis får en bok vara hur vinklad och partisk som helst. Problemet är bara att den här boken ger sken av att vara opartisk så den används som kurslitteratur. Dessutom framgår det klart och tydligt på baksidan att den är tänkt att användas i undervisning. Personligen tycker jag inte den här typen av böcker lämpar sig för undervisningen, i alla fall utan klara instruktioner från de som leder undervisningen att boken är skriver av en kristen och därför inte opartisk. Jag kan ge ett par exempel på vad jag menar. McGrath antyder vid ett tillfälle att de som inte är troende är torra och sterila. Självklart får han uttrycka sig så men inte i en bok som används i undervisning. Han nämner i stort sett ingenting om den kritik som funnits mot kristendomen genom tiderna. Han nämner kritiker som Kant, Copernicus, Darwin och Dawkins bara i förbigående, det rör sig om totalt någon sida av bokens dryga 340. Och han avfärdar dom utan att ge någon egentlig motivering varför. McGrath tar inte heller den trend som finns att kristendom (och annan religion) minskar då kunskapen om vår värld ökar. Man riktigt märker hur har undviker att koppla ihop sekulariserade länder med hög kunskapsnivå och outvecklade länder med hög religiositet. Ett resonemang kring detta hade självklart varit på sin plats i en seriös bok. Det blir nästan lite komiskt när istället väljer att lyfta fram ett av undantagen, nämligen Korea som är ett land med välutbildad befolkning som samtidigt har ett ökat intresse för religion. Men detta är alltså ett undantag, och det är det McGrath väljer att ta upp.

Detta är alltså en bok som på ett bra sätt sammanfattar kristendomen, men som gör det på ett vinklat och selektivt sätt. Som kurslitteratur får boken betyget 1 av 5, som bok utanför undervisningen får den betyget 3 av 5...

Här kan man se en debatt mellan McGrath och Dawkins (den är i flera delar):

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar