onsdag 11 juli 2012

Förklaringar till Wehrmacht stridsduglighet

I Wehrmacht fanns soldater från både arbetarklass och borgarklass och en hög andel stred vid fronten, ett syfte med detta och som låg i linje enligt den nazistiska ideologin var att svetsa samman trupperna och skapa en form av frontgemenskap. Man främjade vänskap mellan lägre officerare och meniga och även de från de lägre klasserna kunde bli officer, gruppkänsla och kamratskap var alltså mycket viktigt inom Wehrmacht. En bra soldat skulle ta taktiska initiativ och var man officer skulle man leda genom exempel. Vid uttagningen av den tyska soldaten så var rätt karaktär och personlighet viktigare än intelligens. Soldatens träning var effektiv och realistisk och leddes ofta av befäl med stridserfarenhet. De nya rekryterna var redan under utbildningstiden kopplade till ett stridande förband och om man blivit sårad så kom man efter rehabiliteringen alltid tillbaka till sitt ursprungliga förband, dessa två faktorer bidrog till att öka gruppkänslan. Man försökte även se till att soldater från samma geografiska område fick strida tillsammans. Det kan tilläggas att de tyska männen redan innan den militära träningen började hade fått en ideologisk skolning genom Hitlerjugend och liknande. Detta byggande av en kamratskap baserad på en gemensam ideologi är något som många forskare anser vara en mycket starkt bidragande orsak till Wehrmacht styrka.

Det finns dock forskare som inte håller med om ovanstående resonemang och ett av deras argument är att de enorma förluster av manskap som Wehrmacht förlorade omöjliggjorde framväxten av en stark kamratskap. Man kunde helt enkelt inte bygga en gemenskap när en mycket stor del av förbandet inom en relativt kort tidsperiod ersatts med reserver. Istället framhåller de andra argument för Wehrmacht styrka, till exempel den hårda disciplin som rådde. Denna stenhårda disciplinen i kombination med krigets fasor gjorde soldatens situation fruktansvärd och något som ibland också ledde till övergrepp mot civilbefolkningen. Krigets brutalitet passade dock väl in i den nazistiska världsbilden och kom på så sätt att bekräfta densamma. Detta i kombination med att man uppfattade det som en kamp för sin egen och Tysklands överlevnad motiverade soldaten att fortsätta.

Hitler inspekterar en grupp ur Hitlerjugend.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar