lördag 27 oktober 2012

Planes, Trains And Auto-Rickshaws

Indien
I Laura Pedersens bok Planes, Trains And Auto-Rickshaws: A Journey Through Modern India får vi följa med på en resa genom det moderna Indien, från kaosets Delhi till söderns tropiska landskap. Som brukligt i den här typen av reseskildringar så blandas författarens personliga reflektioner och reseminnen med allmänna fakta om platserna som besöks. Pedersen beskriver resan på ett mycket inspirerat och ibland humoristiskt sätt men tyvärr är de mer faktabetonade delarna inte lika kul att läsa. Där finns till exempel ett förhållandevis långt avsnitt om berömda Indiska ledare och ett annat som handlar om kvinnornas situation. Dessa avsnitt känns mest inslängda i boken för att ge den mer tyngd, men för min del innebar dessa avsnitt endast att boken tappade tempo. Men om man hoppar över dessa två avsnitt så är boken klart läsvärd!..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar