torsdag 16 augusti 2012

Det amerikanska försvarets internationella insatser sett ur soldatens perspektiv

Robert Kaplans bok "Hog Pilots, Blue Water Grunts: The American Military in the Air, at Sea, and on the Ground" är en ambitiös bok om det amerikanska försvarets roll i en alltmer global och föränderlig värld. Vi får här följa Kaplan när han besöker olika amerikanska truppslag på en mängd olika platser, och det är inga snabba korta nedslag han gör utan ofta stannar han under en längre tid och lär känna soldaterna väl. Ibland följer han även med soldaterna ut på fältet. I och med att han besöker soldater inom olika truppslag och på ett stort antal platser runt om i världen så får boken både en bredd och ett djup, detta i kombination med Kaplans kunskap om militär historia och strategi samt geopolitik gör att boken känns extremt genomtänkt och definitiv. Denna bok skulle mycket väl kunna fungera som lärobok i en universitetskurs i till exempel geopolitik eller Amerikakunskap.

Detta är inte en bok bara för dem som är intresserade av militära frågor utan för alla som är intresserade av de förändringar som sker i vår värld och vilka nya typer av konflikter dessa förändringar ger upphov till. En mycket bra bok!...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar