onsdag 31 augusti 2011

Globaliseringen och jag

Jag skulle tro att globaliseringen påverkar mitt liv mer än jag kanske anar. När jag tänker efter finns det i stort sett inga saker jag gör eller köper som inte helt eller delvis är beroende av andra länder. Och det gäller inte bara hårda saker som hemelektronik och liknande utan även i stor utsträckning kultur, politik och umgänge. I mitt hem har jag relativt få saker som är helt och hållet framtagna och producerade i Sverige. Ja jag kan nog faktiskt inte nämna en enda sak som jag med säkerhet vet är 100 % svensk, för även de saker vi ofta förknippar med Sverige, till exempel IKEA-möbler, är ofta helt eller delvis producerade utomlands. Även andra traditionellt sett svenska produkter så som bilar från Volvo eller Saab, gräsklippare från Husqvarna, Sill från Abba eller sprit från Absolut är ju numera högst internationella. Så de enda saker hemma jag har som jag vet är 100 % svenska är ett par handblåsta glas från Orrefors. Eller vänta nu, Orrefors ägs ju av till viss del av New Wave Group. Och det är ju ett högst globalt företag som har investerat i en stor mängd internationella företag. I dagens globala nätverk av företag och kapitalströmmar så är det nog mycket svårt att hitta en enda produkt som inte påverkats av detta. Inte ens mina handblåsta glas från Orrefors lyckas undgå detta.

Även när det gäller kultur så påverkas jag dagligen av globaliseringen. De filmer och tv-program jag ser kommer oftast från andra länder. Nyheter får vi från hela världen, större händelser dessutom ofta i realtid. Teaterpjäser och böcker har ofta utländska upphovsmän, ofta utspelar de sig också i en miljö långt bort från Sverige. Och den kultur jag konsumerar framförs ofta på ett annat språk än svenska. När det gäller övriga fritidssysselsättningar och sport så påverkas även dessa, nu är det inte längre bara längdskidåkning och bandy som gäller. Jag själv spelar till exempel Squash, en sport som nog nästan ingen i Sverige kände till för 50 år sedan trots att den i olika varianter funnits i ca 800 år. Men genom att globaliseringen har gjort världen mindre så har även sporter så som Squash hittat hit.


Även politiken och hur vårt samhälle styrs påverkas i högsta grad av globaliseringen. Nu kräver de politiska besluten ofta att man tar hänsyn till faktorer utanför det egna landets gränser.  Vårt lands ekonomi påverkas starkt av hur ekonomin i övriga världen går, och vi måste givetvis anpassa vår politik efter detta. Dessutom har vi en mängd internationella samarbeten att ta hänsyn till. Vi är ju till exempel med i EU och FN med allt vad det innebär för rättigheter och skyldigheter. Och alla dessa politiska beslut påverkar ju sedan mig som enskild medborgare på ett eller annat sätt, så även min vardagsekonomi är en del i det globala ekonomiska nätverket.

För min del märker jag av globaliseringen både när det gäller mitt liv som student och som arbetstagare. Alla de tre företag jag har arbetserfarenhet från har varit globala aktörer, om än i olika utsträckning. Jag har haft arbetskollegor från en mängd olika länder och jag har även besökt dem i deras hemländer. Det talas och skriv ibland på engelska. Ibland måste man ta hänsyn till olika tidszoner. Olika länder och kulturer har olika traditioner, till exempel när det gäller chefens roll. Dessutom finns ju nu större möjligheter att jobba utomlands, i alla fall inom EU, även om detta inte är något som jag prövat på men väl ett par av mina kompisar. Så att vi lever i en globaliserad värld märks tydligt på arbetsmarknaden. Och även mina studier påverkas, det är vanligt att det finns studenter från andra länder på svenska utbildningar. Och det är även vanligt att svenskar studerar utomlands. Dessutom har jag en känsla av att det i själva undervisningen nu läggs en allt större vikt vid det globala perspektivet, den här kursen är ju ett exempel på detta. Och den här kursen är ju dessutom ett exempel på att världen krympt och gjort det möjligt för alla med en internetuppkoppling att studera vid universitet och högskola. Är dock lite osäker på om just den här kursen kan läsas av dem från andra länder.

Sedan får man inte glömma de allt bättre och snabbare kommunikationerna. Jag reser en hel del, och jag gör det på ett sätt som skulle vara otänkbart för 75 år sedan. För ett tag sedan spenderade jag till exempel ett par semesterveckor i Brasilien, och jag kunde göra detta utan att behöva lägga ner en förmögenhet eller spendera veckor på en båt. Men kanske ändå att Internet är den faktor som fått världen att ”krympa” mest. Att kunna kommunicera och utbyta information och tjänster över hela världen är ju revolutionerande. Idag är det inte svårare att köpa något från ett utländskt företag än från ett svenskt. Och nu med alla de mobila enheter som blir allt vanligare så har vi tillgång till Internet, och hela världen, var än vi befinner oss. Världen har verkligen krympt!

Och även mitt sociala liv har påverkats av globaliseringen. Även här spelar Internet en stor roll. Jag kan nu på ett enkelt och billigt sätt hålla kontakt med mina vänner oavsett var på jorden de befinner sig. Och det gäller såväl svenska vänner som är ute och reser som utländska vänner.  Och möjligheten att resa snabbare och billigare gör att det är enklare att upprätthålla vänskapen även om det är stora geografiska avstånd.

För mig är globaliseringen i huvudsak något positivt. Jag tror att den har bidragit till att jag fått möjligheter till mer stimulerande jobb och studier. Det känns som att jag har en större flexibilitet i mitt liv nu än vad jag skulle haft för kanske 50 år sedan. Jag har större frihet att välja var i världen jag vill bo och arbetsmarknaden är inte låst till en stad eller ett land. Inte heller behöver jag välja vänner efter var de bor då det är lätt att kommunicera och resa över hela världen. Dessutom tror jag den ökade handeln över gränserna har bidragit till Sveriges, och min, ekonomi på ett positivt sätt. Skulle även tro att globaliseringen gjort mig mindre fördomsfull och mer öppen för främmande kulturer.

Men det finns även saker med globaliseringen som jag kan uppfatta som negativt. Det är till exempel trist att mötas av McDonalds och Starbucks vart än i världen du reser. Ibland känns det som att de lokala kulturerna har fått ge vika för en sorts ”utsmetad” global kultur. En kultur som kanske lite alltför ofta får styras av multinationella företag. Vi får hoppas att det blir en motreaktion till detta som vill framhäva det lokala och det unika. Andra nackdelar som jag ser med globaliseringen är det enorma informationsflöde som finns. Nu räcker det inte bara med att ha koll på vad som händer i Sverige utan nu får du nyheter från alla världens hörn. Tycker att det kan vara svårt att sålla ut det som är viktigt i detta nyhetsflöde. En annan nackdel kan vara att man kan känna sig lite mindre trygg i en alltmer globaliserad värld. När hela världen är arenan för ens liv så kan man lätt känna sig lite rotlös. Men som sagt för mig så överväger fördelarna med globaliseringen och den ”krympande” världen med råge nackdelarna!

Dessa reflektioner var sedda ur mitt perspektiv. Globaliseringen slår extremt olika beroende på vem man är och var man bor. Bor man i ett utvecklingsland och kämpar för att få mat för dagen så ser man nog annorlunda på saken.

Hur mycket är ett träd värt? Ganska mycket!

Man läser allt oftare om privatpersoner som beter sig respektlöst gentemot våra träd. Bara den senaste tiden har det cirkulerat ett antal olika exempel i pressen.  Det har varit 200-åriga tallar och ekar i ett naturreservat i Nacka, 100-åriga tallar i Bromma och pilträd utmed Norr Mälarstrand i Stockholm. För att bara nämna några exempel. Och man kan ju anta att mörkertalen är ganska stora. Och det är ju inte av misstag eller okunskap man sågar ner eller förgiftar träden, nej jag är övertygad om att de i de allra flesta fallen är krass ekonomi och egoism som ligger bakom.

Egoism på så sätt att man anser att ens egen sjöutsikt är mer värd än vad Stockholms populäraste promenadstråk är för 100 000-tals Stockholmare, som i fallet med Norr Mälarstrand. Det kan ju för övrigt inte vara så svårt att begränsa antalet misstänkta gärningsmän, de är ju bara att se vilka som bor i lägenheterna som nu fått sjöutsikt.

Krass ekonomi är kanske en än större orsak, det är ju bara att se till vilka träd som fälls. Det är oftast träd på attraktiva adresser i områden med höga villapriser så som Nacka och Bromma. Om man helt plötsligt skulle "råka" få sjöutsikt från sitt hus så kan nog värdet stiga med ett antal 100 000 kr. Ja ganska många 100 000 kr skulle jag tro. Är man egoistiskt lagd så ligger det nog nära till hand att "avlägsna" träden.

Så vad ska man göra åt problemet? Jag givetvis ska de skyldiga straffas, kanske inte med långa fängelsestraff men med dryga böter. Och det är glädjande att se det ibland dömts relativt höga böter, till exempel 4 000 000 kr för de tio träd som sågades ner i Bromma. Man hör i debatten att många tycker att det är löjligt höga böter, att ett träd ju inte kan vara värt 100 000-tals kronor. Men det tycker jag bara är ytterligare ett tecken egosim, och dessutom en oförståelse för vad deras medmänniskor värdesätter. För många personer är träd, och natur i stort, en viktig del i deras omgivning. Jag är övertygad om att många av de som bor i tex Bromma eller vid Norr Mälarstrand flyttade dit just därför att träden finns där. Det är alltså inte bara ett par döda träd man sågar ner utan men sänker livskvaliteten för många av dem som vistas i området. Och nu pratar vi inte om ett träd mitt i en skog i Norrlands inland mil från närmaste hus, nej här är det träd som 1000-tals personer ser varje dag. Så givetvis ska böterna motsvara vad det kostar att återplantera motsvarande träd, och då förstås inte små plantor utan i den storlek som sågades ner. Och att återplantera ett kanske 50 år gammalt träd kostar enorma summor.

Men kanske det grundläggande problemet är att alltfler ser naturen som något främmande. Man lever i sin lilla bubbla i storstaden och besöker på sin höjd någon stadspark. Man ser inte kopplingen mellan förutsättningen för mänskligt liv och naturen. Man ser bara träden som något onödigt som stör ordningen i staden. Sjöutsikten försvinner och löven gör att man halkar. Och det går ju inte för sig.........

måndag 29 augusti 2011

Kampen om utrymmet

Boken "Territory: The Claiming of Space" av David Storey ger läsaren en översikt över hur människan hanterar sitt territorium. Här förs ett resonemang om skapandet av gränser och stater är något som är genetiskt/biologiskt hos oss människor eller om det är en konstruktion som är skapad av oss. Och om så är fallet, varför är vi då så beroende av att dela in världen i olika avgränsade territorier? Och vilka olika typer av territorier finns det? Boken tar upp allt från det lilla perspektivet, så som till exempel hemmets ytor, till det stora globala perspektivet. Kopplingen mellan makt och territorier tas givetvis upp. Territoriers koppling till vår identitet berörs också genom avsnitt som handlar om till exempel nationalism. De teoretiska resonemangen i boken kompletteras med konkreta exempel. Boken innehåller en hel del kartor och bilder.

Jag tycker boken ger en bra sammanfattning av ämnet. Och alla som är intresserade av geopolitik, geografi, stadskunskap, internationella relationer och liknande och som ligger på en nybörjarnivå har absolut glädje av boken. Den ska dock ses som en introduktion då den tar upp ett stort ämne på bara 173 sidor. Boken har ett bra upplägg med ett teoretiskt resonemang som kompletteras med "boxar" med konkreta exempel, till dessa finns även ofta bra kartor. Ska man säga något negativt är det att boken ibland flyter ut lite, något som man inte har råd med när man bara har drygt 170 sidor på sig att gå igenom ett så stort ämne. Dessutom måste jag säga att att avsnittet om hur genus kan kopplas till territorier är mycket ogenomtänkt. Det känns mycket vinklat vilket känns fel i en bok som används på universitet och högskola.

Men på det hela taget en trevlig liten bok!....

söndag 28 augusti 2011

Sex snygga modeller

Här har ni världens sex snyggaste bilmodeller enligt mig. Vilka är era favoriter?

Lamborghini Countach
Aston Martin V12 Vantage
Bugatti 35 från 1925
Jaguar E-Type

Volvo P1800

Delage D8 120 Super Sport  DeVillars från 1938
......

onsdag 24 augusti 2011

Vit näckros - Nymphaea albaVärldens längsta tunnel - Snart kan du ta tåget mellan USA och Ryssland

Läste just att man nu gett klartecken för att bygga en tunnel mellan USA och Ryssland. Häftigt! Det blir världens längsta tunnel med en längd på drygt 10 mil. Kostnaden för tunneln är beräknad till 70 miljarder kronor. Man planerar dessutom att lägga en hel del ny räls, bland annat möjliggöra för höghastighetståg att åka genom Sibirien fram till tunneln. De nya spåren kommer att kosta ytterligare 330 miljarder kronor. Man beräknar att tunneln kan vara klar redan om 10 år.

Detta är ju grymt häftigt! Tänk att kunna åka tåg mellan Moskva och New York. Om detta blir möjligt så kommer jag att bli en av de första som köper biljett!....


tisdag 23 augusti 2011

Skrämmande vapenstatistik

Jag undrar om folk förstår hur mycket lagliga vapen det finns i omlopp i Sverige. När jag såg siffrorna så hajade jag till, kunde inte ens i min vildaste fantasi tro att det fanns så många. I Sverige finns drygt 30 vapen per 100 invånare, totalt ca 2 miljoner! I Jämtlands län, som har högsta siffran, finns det ca 60 vapen per 100 invånare! Vapnen är fördelade på drygt 600 000 personer. Och då är det alltså lagliga vapen där man har licens, i siffran ingår inte olagliga vapen samt vapen som används av till exempel militären. Jag tycker den siffran är skrämmande hög och jag har svårt att tro att det går att på något sätt motivera den.

Vapnen används givetvis till olika saker, självklart till jakt men också till sportskytte och så är det ju även ett samlarföremål. Vet inte om detta innefattar merparten av vapnen men jag skulle tror det. Men att de används inom dessa till synes "civiliserade" ändamål är ju ingen ursäkt för att tillåta att det finns ett överflöd. Jag kan inte se att det finns några argument som kan övertyga mig om att det behövs över 30 vapen per hundra invånare för att tillfredsställa jägarnas och sportskyttarnas behov. Den enda anledningen jag kan se är att maktens män ofta jagar eller har en bakgrund inom militären, samt att vapenlobbyn har en stor plånbok.

För varför behöver jägarna så många vapen? Räcker det inte med ett? Jag vet att jägarna kommer säga att man behöver olika vapen till olika villebråd, och att man ju behöver några i reserv. Men det är bara larv. Går ett vapen sönder får de väl ställa in jakten den dagen. Och att vi ska tillåta dem att ha många olika typer av vapen bara för att stilla deras behov av att kunna skjuta olika typer av djur är ju nonsens. Samma sak med sportskytte, finns ingen anledning att tillåta riktiga vapen där. För det första ska vapen inte kopplas ihop med sport och fritidssysselsättningar och för det andra är jag övertygad om att det går att ersätta de dödliga kulorna med digitala motsvarigheter. Givetvis kommer man höra protester från de tävlande, de kommer att klaga på att det inte är samma känsla. Men det är ju bara ett bevis för att det är känslan av ett dödande vapen de vill åt.....

Att det finns över 600 000 personer som är i behov av ett vapen för jakt eller liknande kan inte vara rimligt. Inte heller är det rimligt att dessa 600 000 personer i genomsnitt har drygt 3 vapen vardera. Vi kan bara hoppas att vi aldrig kommer upp i de siffror som gäller för USA. Där finns det ca 90 vapen per 100 invånare.

måndag 22 augusti 2011

Höga Kusten - ett världsarv väl värt ett besök

Eller ja, kanske inte bara värt ett besök utan många. Landskapet är otroligt mäktigt och vacker med höga berg, djupa dalar och smala havsvikar. Sin särpräglade form har landskapet fått av den ovanligt stora landhöjningen, sedan den senaste istiden har landskapet höjt sig ca 800 meter. Till Höga kusten hör, grovt räknat, kustområdet mellan Härnösand och Örnsköldsvik.

Förutom det spännande landskapet finns här vackra fiskeläger så som Norrfällsviken och Bönhamn. Där finns också det mäktiga Höga kusten bron samt Skuleskogens nationalpark. Och så får man ju inte missa att nämna Mannaminne, ett stort konstnärligt konstverk. Eller vad man nu ska kalla det. Alla dessa är värda ett besök. Det finns finfina restauranger/caféer på alla dessa ställen. Kan speciellt rekommendera caféet vid Bönhamn som har toppklass på sina bakverk samt restaurangen vid Höga kusten bron som har fin utsikt och bra mat.

För den som har lite mer tid på sig rekommenderas även båtturer ut till öarna Högbonden och Ulvön.

Höga kusten bron.

Det finns allt från fina restauranger till enkla caféer. Här från Höga kusten brons hotell.
Landskapet är mycket vackert!
Landskapet är ibland mystiskt...
Bönhamn.
Sanddynor vid Norrfällsviken.
Mannaminne. En utflippad konstnärspark. Kitschig men kul att se.
Utsikt från Skulebergets topp. Finns linbana upp. Och café på toppen.
Typisk enslig skogsväg...
Många fina klippstränder finns det.
Kanonen vid fästningen på Hemsön. Hemsön ligger precis söder om Höga kusten.
Karta över Höga Kusten.....

fredag 19 augusti 2011

Är Jonas Moström en mirakelman?

Jonas Moströms bok "Mirakelmannen" är den femte i serien om kriminalkommissarie Johan Axberg. Moström skriver enligt samma koncept som många av de andra svenska deckarförfattarna, och kanske att det är ett vinnande koncept med tanke på hur ofta den typen av böcker ligger på topplistorna. Men jag kan nog tycka att Moström lite väl mycket följer standardmallen för att det ska bli riktigt njutbart. Att böcker är förutsägbara behöver inte tyda på att dom är dåliga, men när de blir så pass mallade som den här är så blir det lätt opersonligt och oengagerade. Dessutom är boken mycket ojämn, det känns som att Moström föresatt sig att skriva ett visst antal sidor per dag och sedan följt denna plan slaviskt, oavsett om inspirationen finns där eller inte. Det gör att vissa kapitel är rent av dåliga, en del till och med med rena felaktigheter, medan andra kapitel är riktigt bra.

Om Moström skulle bryta sig loss lite mer från deckarmallen och om han försökte hålla en lite jämnare nivå skulle detta kunna bli riktigt bra! Nu är det absolut inte dåligt, men det är en bit upp till de mer etablerade svenska deckarförfattarna.

Mirakelmannen får betyget 2 av 5.......

Danny Macaskill kan det där med att cykla!
Danny Macaskill kan det där med att cykla. Grymt imponerande!

måndag 15 augusti 2011

Mount Rainier - en av världens farligaste vulkaner

I den här rapporten ges en beskrivning av vulkanen Mount Rainier. Först sätts vulkanen in i ett geografisk och geologiskt sammanhang, sedan beskrivs vulkanens typ, utbrottens karaktär och vulkanens utbrottshistoria. Avslutningsvis beskrivs de vulkaniska riskerna samt de insatser som samhället gör för att övervaka vulkanen och hålla medborgarna informerade.

Hela rapporten finns att läsa här:
http://www.scribd.com/doc/62263874

Mount Rainier

lördag 13 augusti 2011

Bill Bryson reser genom USA med en vass penna

I boken "The Lost Continent: Travels in Small Town America" skildrar Bill Bryson de amerikanska småstäderna med humor och värme. Här får man följa med på hans resa genom 38 stater och läsa om de människor han träffar, de hotell han bor, den mat han äter och mycket annat. Han har en mycket personlig berättarstil och blandar krassa fakta med humoristiska betraktelser av omgivningen. Och han tvekar inte heller att kritisera de delar i det amerikanska samhället han inte gillar. Så efter att ha läst den här boken så har man förutom att få ett gott skratt även lärt sig en hel del om USA....... 

Jag ger boken betyget 4 av 5.

onsdag 3 augusti 2011

Dubbelgångaren - Realistiskt scenarion om ett andra 9/11

Boken "Dubbelgångaren" av Frederick Forsyth är en riktigt bra spionthriller som utspelar sig i sviterna efter 9/11. Boken har en dokumentär prägel och det tänkta scenario om ett terrorattentat som boken beskriver känns mycket trovärdigt. Man får följa både de goda och onda från förberedelserna till slutet. De goda använder sig av allt från högteknologisk utrustning till infiltratörer och den onda sidan skyr inga medel för att nå sitt mål. Boken är mycket spännande!

Jag ger boken betyget 4 av 5.........

tisdag 2 augusti 2011

Inside Job

Filmen "Inside Job" av regissören Charles Ferguson är en mycket bra dokumentär om finanskrisen 2008. Här får man en pedagogisk förklaring till hur krisen uppstod. Och när man förstått detta så blir man nästan lite rädd när man inser hur egoistisk och kortsiktig finansmarknaden är. Det är skrämmande hur alla finansiella företag och institutioner håller varandra om ryggen och hur de högsta cheferna trots att de är väl medvetna om att de för världen mot en katastrof tar ut gigantiska arvoden. Rekommenderas!

Nässelfjäril - Nymphalis urticae eller Aglais urticae

måndag 1 augusti 2011

Luke Howard - fader till cirrus-, cumulus- och stratusmolnen

Luke Howard
Ja, eller i alla fall är han upphovsmannen bakom de namn vi idag använder för de olika molntyperna. Luke Howard var en brittisk kemist, apotekare och amatörmeteorolog som levde mellan 1772 och 1864. Han studerade vädret i Londonområdet detaljerat  under ca 40 år och de anteckningar han producerade i samband med detta blev sedan grunden för den moderna vetenskapliga meteorologin. Han har därför ibland kallats för meteorologins fader. Det han dock kanske mest är känd för är namnsättningen av molnen, en namnsättning som används än idag.

Han valde att använda samma namnsättning princip (nomenklatur) som Linné, det vill säga ett system där det latinska språket användes och där man grupperade de olika huvudtyperna efter familjer. Howards system har visserligen vidareutvecklats men principen och han namn på molnen finns kvar. Det är till exempel han som gav  cirrus-, cumulus- och stratusmolnen dess namn. Här är ett exempel som visar likheterna med Linnés namnsättning: A1 Cirrus Floccus. A1 är familjen, i det här fallet höga moln. Cirrus är släktet, i det här fallet tunna och högt belägna moln som ser ut som trådar eller fågelfjädrar. Floccus är arten, i det här fallet moln som liknar tofsar. Enligt samma princip är alla molntyper namnsatta.

Cirrus Floccus